14. Filmový festival Fakulty informatiky

VIZUÁLNÍ STYL, SAZBA, PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ MATERIÁLY / 2014

Filmový festival Fakulty informatiky je výsledkem úsilí studentů Masarykovy univerzity, kteří během dvou semestrů
pod vedením pedagogů FI MU v předmětech PV110 Základy filmové řeči a PV113 Produkce audiovizuálního díla absolvují
kompletní výuku praktické produkce filmu, často bez předchozích zkušeností. V malých týmech i jednotlivě prochází celým
procesem přípravy krátkometrážního filmu od námětů přes literární a technické scénáře, produkci, střih, postprodukci a zvládají
práci scénáristů, režisérů, kameramanů, zvukařů, produkčních, střihačů, herců a dalších.

Hotové snímky různých žánrů i technických přístupů (3D apod.) jsou veřejně promítány na květnovém festivalu na půdě
FI MU před více než šesti sty diváky a nejlepší snímky jsou oceněny odbornou porotou a hlasováním diváků v sálech. Vítězové si
odnesou věcné ceny od sponzorů a získají i putovní trofej – sošku Filmobola.

14. ročník jsem se stal garantem týmu pro vizuální styl. Některé materiály tak vznikly kolektivní prací. Autorkou samotného
logo a základu vizuálního stylu je Jana Ludvíková.

FFFI_00

FFFI_01

FFFI_02

FFFI_03

FFFI_04

FFFI_05

FFFI_06

FFFI_07