Bioskop

MASKOTI, PROPAGAČNÍ MATERIÁLY, UČEBNÍ POMŮCKY A OCENĚNÍ / 2015

Vytvoření maskotů a dalších materiálů pro vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity.

bioskop_scala

bioskop_novorocenka

bioskop_maskoti_manual bioskop_maskoti_manual bioskop_maskoti_manual

bioskop_letak

bioskop_diplom_16

bioskop_potisky

bioskop_potisky