Ajťáček (diplomová práce)

DIPLOMOVÁ PRÁCE / 2016

Práce se zabývá návrhem a tvorbou elektronické interaktivní učebnice informatiky a programování pro žáky 1. stupně základních škol s názvem Ajťáček ve formě webové aplikace. Teoretická část obsahuje stručný přehled používání informačních technologií na školách, uvádí informace o výuce informatiky na českých školách, zmiňuje nejdůležitější poznatky o návrhu uživatelského rozhraní pro děti a také představuje a analyzuje vybrané webové výukové aplikace. Samotnému představení učebnice předchází část o použitých technologiích – Node.js a jeho framework Express (backend), HTML5, jQuery a rozhraní HTML5 Canvas (tvorba her a animací) a program Adobe Flash Professional CC (tvorba obsahu pro rozhraní Canvas). Po představení elektronické učebnice Ajťáček následuje zmínění poznatků o uživatelském testování s dětmi a také testování samotné učebnice.

Web

walk_cycles

Tisk

programovaci_hra internet_staty bezpecnost_kviz sifrovaci hra bezpecnost